JAN SPARREBOOM ERFGOEDADVIES


Contact 

a   Algemene voorwaarden

        

 

HOME
_________________

OPDRACHTEN
WIE BEN IK

 

WEBLOG
 

 

Voor wie

Kernactiviteiten

Mijn aanpak

 

Voor wie

Mijn adviesbureau heb ik in 2011 opgericht na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest als streekconservator, regionaal museumconsulent en adviseur. 

Ik werk ten behoeve van de erfgoedsector, door ondersteuning, begeleiding en advisering van erfgoedinstellingen, zoals musea en historische verenigingen. Maar ook gemeenten en andere overheden kunnen een beroep op mij doen.  

De ondersteuning kan gericht zijn op directie en medewerkers,  beleidsmakers of –ontwikkelaars, op leden of bestuursleden  en op professionals of op vrijwilligers.

Mijn adviezen zijn gebaseerd op luisteren en doorvragen; mijn oplossingen op ervaring.

 

Kernactiviteiten

Mijn kernactiviteiten richten zich op:

·         collectiemanagement voor musea in hun organisatie, beleid en bedrijfsvoering, door middel van onderzoek, analyse, scans, inspectie en cursussen;

·         publieksgerichte activiteiten van erfgoedinstellingen, zoals conceptontwikkeling voor tentoonstellingen, inrichting en publicaties;

·         onderzoek en beleidsondersteuning voor gemeenten en andere overheden in het kader van haalbaarheid van initiatieven, bezuinigingen en cultuurbeleid.

 

Mijn aanpak

Mijn aanpak is gebaseerd op mijn ervaringen als consulent en adviseur: een advies is pas bruikbaar als het uitgaat van de werkelijke behoeften van de opdrachtgever.  De adviseur moet daarom eerst en vooral lang willen luisteren. En kan daarna niet volstaan met pre-fab-advisering.  Mijn kennis van de sector, en mijn ervaring met de werkpraktijk in musea en historische verengingen wil ik graag delen met de opdrachtgevers.  Ik beschik over een groot netwerk.

Wie mij leert kennen, weet al snel dat ik graag kritisch met u meedenk, dat ik doelgericht ben en realistisch. Ik ben solidair en consciëntieus.  Door mijn kennis van het veld  ken ik ook vele voorbeelden van good practice, waarnaar ik graag verwijs.